سازمان فناوری اطلاعات ایران

تمدید زمان اعتبار گواهی‌نامه‌های امنیتی محصولات

به دلیل شرایط کرونایی و تسهیل مراجعین به منظور تمدید اعتبار گواهی‌‌نامه‌های منقضی شده یا در حال انقض...

راه‌اندازی سامانه جامع محصولات و خدمات افتا

با توجه به راه‌اندازی سامانه جامع محصولات افتا به اطلاع همه متقاضیان دریافت گواهی ارزیابی امنیتی محص...

به‌روزرسانی سامانه جامع خدمات و محصولات

به اطلاع متقاضیان محترم دریافت پروانه خدمات افتا می‌رساند، به علت بروزرسانی و اعمال برخی تغییرات، سا...