سازمان فناوری اطلاعات ایران

ایجاد و راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی

یکشنبه 9 خرداد 1400

سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف ساماندهی به فضای کسب‌وکار محصولات بومی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) و حفظ امنیت زیرساخت‌های کشور و همچنین اجرایی نمودن اقدام سوم از راهبرد دوم سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مبنی بر ارزیابی امنیتی محصولات فتا، تأیید صلاحیت آزمایشگاهی ارزیابی امنیتی محصولات و صدور گواهی جهت محصولات و آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی و اقدامات 2 و 4 راهبرد چهارم سند مذکور، مبنی بر طرح حمایت از ایجاد آزمایشگاه های تخصصی افتا و حمایت از تولید پشتیبانی و به‌کارگیری محصولات داخلی در حوزه افتا، اقدام به توسعه خدمات آزمایشگاهی با هدف انجام آزمون ارزیابی امنیتی و عملکردی(کارکردی و کارایی) کلیه محصولات ب...

مشاهده متن کامل