سازمان فناوری اطلاعات ایران

فراخوان در حوزه ارائه خدمات افتا

چهارشنبه 6 آذر 1398

سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا، در نظر دارد به‌منظور توسعه کمی و ارتقای کیفی ظرفیت های فعال در زمینه ی ارائه خدمات افتا، از توانمندی شرکت های دارای تجربه در این زمینه استفاده نماید. متقاضیان لازمست برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط دریافت پروانه فعالیت خدمات افتا به سایت نما به بخش اعتبار بخشی قسمت درخواست دریافت پروانه مراجعه نموده و در صورت داشتن شرایط مندرج در «آیین­ نامه ساماندهی خدمات افتا»، برای دریافت پروانه فعالیت اقدام نمایند. بدیهی است برای متقاضیانی پروانه فعالیت صادر می شود که شرایط ارزیابی را احراز نموده باشند. ضمنا با توجه به ضرورت، اولویت رسیدگی به درخواست ها با متقاضیانی است که در گرایش های زیر درخواست پروانه فعالیت نمایند...

مشاهده متن کامل