سازمان فناوری اطلاعات ایران


تمدید اعتبار گواهی‌نامه امنیتی محصولات

تمدید زمان اعتبار گواهی‌نامه‌های امنیتی محصولاتبه دلیل شرایط کرونایی و تسهیل مراجعین به منظور تمدید اعتبار گواهی‌‌نامه‌های منقضی شده یا در حال انقضای محصولات، از تاریخ 1400/2/1 اعتبار این دسته از ‌گواهی‌ها به مدت 6 ماه تمدید می‌شود و معتبر خواهند بود.