سازمان فناوری اطلاعات ایران

آزمایشگاه‌های دارای مجوز

ردیف نام آزمایشگاه تلفن استاندارد ارزیابی وضعیت
حوزه فعالیت شامل
نرم‌افزارهای کاربردی و سیستمی

انواع نرم‌افزارهای کاربردی و پایه مانند اتوماسیون‌ها، وب‌سایت‌ها، پرتال‌ها، سیستم‌های عامل، پایگاه‌های داده و ضدبدافزارها

تجهیزات شبکه

انواع سوییچ‌ها و روترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تجهیزات امنیت شبکه مانند سیستم‌های مدیریت یکپارچه تهدیدات (UTM) ، سیستم‌های تشخیص نفوذ (IDS) و سیستم‌های پیشگیری از افشای اطلاعات (DLP)

جهیزات سایبری-صنعتی

سیستم‌های کنترل و اتوماسیون مبتنی بر شبکه و به‌کار رفته در زیرساخت‌های حیاتی و واحدهای صنعتی