سازمان فناوری اطلاعات ایران

آزمایشگاه‌های دارای مجوز

- به آگاهی می‌رساند، در حال حاضر در سطح یک نظام ارزیابی و اعتباربخشی امنیتی محصولات، ارزیابی فنی شامل بررسی الزامات استاندارد ISO 15408، پروفایل حفاظتی معیار مشترک، بررسی آسیب‌پذیری و تست نفوذ است.

گواهینامه آزمایشگاه های فعال تا تاریخ 1402/05/19 معتبر است.

ردیف نام آزمایشگاه تلفن پست الکترونیک وبسایت استاندارد ارزیابی نوع ارزیابی وضعیت
حوزه فعالیت شامل
نرم‌افزارهای کاربردی و سیستمی

انواع نرم‌افزارهای کاربردی و پایه مانند اتوماسیون‌ها، وب‌سایت‌ها، پرتال‌ها، سیستم‌های عامل، پایگاه‌های داده و ضدبدافزارها

تجهیزات شبکه

انواع سوییچ‌ها و روترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تجهیزات امنیت شبکه مانند سیستم‌های مدیریت یکپارچه تهدیدات (UTM) ، سیستم‌های تشخیص نفوذ (IDS) و سیستم‌های پیشگیری از افشای اطلاعات (DLP)

تجهیزات سایبری-صنعتی

شامل محصولات کنترلی و مانیتورینگ نظیر PLC، RTU، IED، AMI، DCS، SCADA، HMI و محصولات امنیت سایبری این حوزه از قبیل فایروال صنعتی، دیتادیود صنعتی و سامانه های تشخیص نفوذ صنعتی هستند.

تجهیزات رمزنگاری و زیرساخت کلید عمومی

شامل محصولات اختصاصی از قبیل HSM، Token، کارت هوشمند، سامانه های مدیریت هویت و دسترسی، سامانه های اصالت سنجی و استنادپذیری اسناد، سامانه های نگهداری اسناد محرمانه، سامانه های صیانت از حریم خصوصی و مؤلفه های توانمند ساز کارکردهای رمزنگاری (PKE SDK) هستند.

 

-