سازمان فناوری اطلاعات ایران


به‌روزرسانی سامانه جامع خدمات و محصولات

به‌روزرسانی سامانه جامع خدمات و محصولاتبه اطلاع متقاضیان محترم دریافت پروانه خدمات افتا می‌رساند، به علت بروزرسانی و اعمال برخی تغییرات، سامانه جامع خدمات و محصولات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به مدت ۴۸ ساعت از دسترس خارج است.

پیشاپیش از اختلال به وجود آمده پوزش می‌طلبیم.