سازمان فناوری اطلاعات ایران


راه‌اندازی سامانه جامع محصولات و خدمات افتا

راه‌اندازی سامانه جامع محصولات و خدمات افتابا توجه به راه‌اندازی سامانه جامع محصولات افتا به اطلاع همه متقاضیان دریافت گواهی ارزیابی امنیتی محصولات (گواهی افتا) می‌رساند، برای شروع و تمدید فرآیند ارزیابی امنیتی محصولات و اخذ گواهی امنیتی محصول، به سامانه جامع خدمات و محصولات افتا به نشانی زیر مراجعه نمایند:

https://arzyabi.ito.gov.ir