سازمان فناوری اطلاعات ایران


اداره کل نماآدرس: تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - نبش خیابان شانزدهم - ساختمان مخابراتی آفاق - طبقه هفتم جنوبی

تلفن: 84802700

نمابر: 84802760

پاسخگویی و مشاوره دریافت پروانه فعالیت: 84802758 و 84802759 (شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 الی 12)