سازمان فناوری اطلاعات ایران


اداره کل نماآدرس: تهران - خیابان شهید بهشتی - بعد از مدرس - پلاک 267 - طبقه سوم

تلفن: 88115969

پاسخگویی و مشاوره دریافت پروانه فعالیت: 88115714 الی 16 (شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 الی 12)