سازمان فناوری اطلاعات ایران


صدور گواهی فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

کد :13061401000

سازمان فناوری اطلاعات ایران بر اساس اسناد و راهبردهای ملی، منجمله سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (سند افتا) و قوانین مصوب در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، به منظورحمایت وگسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا) درکشور و برنامه ریزی درزمینه به‌کارگیری بهینه ظرفیتهای ملی و ساماندهی شرکت‌های توانمند در ارائه خدمات افتا، اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه افتا نموده است.
متقاضیان دریافت پروانه فعالیت مستقر در سراسر کشور بصورت یکسان و از طریق سامانه می توانند جهت ثبت درخواست های خود اقدام نمانید. تنها تعاملات غیر سیستمی متقاضیان با سازمان هنگام عضویت در سامانه با ارسال نامه و نیز زمان دریافت پروانه فعالیت با حضور فرد معرفی شده از طرف متقاضی در اداره کل نما (در تهران) و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات (در استان ها ) می باشد.

000

تعاریف

نماینده متقاضی: شخصی است که به عنوان نقطه تماس یکتای سازمان با متقاضی محسوب شده و کلیه تعاملات سازمان با وی می باشد. این شخص می تواند مدیرعامل شرکت یا نماینده تام الاختیار وی باشد.
اداره کل نما: اداره کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات
اداره کل ارم: اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات
سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران
افتا: امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
مرکز افتا: مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری
متقاضی: شخص حقوقی درخواست کننده پروانه فعالیت

001

شرایط عمومی متقاضیان

1- کلیه سهامداران، مدیران و کارشناسان ارائه خدمت متقاضی باید تابعیت ایرانی داشته باشند.
2- متقاضی می بایست شرکتی باشد که 100% سهام و یا سرمایه آن متعلق به اتباع ایرانی بوده و بر اساس قانون تجارت به صورت غیردولتی و با مدیریت ایرانی اداره شود.
3- سایر الزامات عمومی مندرج در بند 4 آیین نامه ساماندهی خدمات افتا و الزامات مندرج در «دستورالعمل روش ارزیابی متقاضیان دریافت پروانه افتا»مشاهده دستورالعمل روش ارزیابی مشاهده آیین‌نامه ساماندهی خدمات افتا
010

روال عضویت در سامانه

  • پس از ورود به سامانه جامع خدمات و محصولات افتا، کد دریافت شده از درگاه ملی مجوزهای کشور را در محل خواسته شده وارد نمایید.
  • شایان ذکر است در صورت داشتن هرگونه مشکل در درگاه ملی مجوزها می توانید از طریق پشتیبانی سامانه اقدام به ثبت مشکل خود نمایید.


ورود /عضویت جهت سامانه جامع خدمات افتا
011

روال ارزیابی

1- ایجاد درخواست صدور پروانه برای یک گرایش خاص و تکمیل فرم های ارزیابی در کارتابل شخصی توسط متقاضی
2- بررسی مدارک متقاضی و ارسال لیست نواقص (در صورت وجود) برای متقاضی
3- تکمیل نواقص و ارسال مجدد آنها به سازمان فناوری اطلاعات ایران در کارتابل شخصی
4- بررسی نهایی مدارک و انجام مصاحبه یا بازدید در صورت لزوم
5- اخذ تاییدیه ارزیابی فنی از سازمان فناوری اطلاعات ایران (وضعیت شرکت در کارتابل شخصی متقاضی قابل رویت است و در صورت بروز هر گونه مشکل فنی در کارتابل، متقاضی دارای امکان ارسال تیکت در قسمت فرآیند پشتیبانی می باشد)
6- ارسال درخواست متقاضی پس از تاییدیه ارزیابی فنی به مرکز مدیریت راهبردی افتا
7- اعلام نتیجه ارزیابی به متقاضی
8- صدور پروانه فعالیت در صورت قبولی و امکان مشاهده آن در پرتال اداره کل نما به آدرس https://sec.ito.gov.ir/page/nama

100

روال دریافت پروانه فعالیت پس از قبولی در ارزیابی

1-  کلیه متقاضیان باید از فایل تعهد نامه بارگذاری شده در سامانه جامع خدمات و محصولات پرینت گرفته و نسبت به مهر و امضای کلیه صفحات آن توسط صاحبان امضای شرکت، اقدام نمایند.
2- نمایندگان کلیه شرکت های مستقر در استان تهران پس از اطلاع رسانی زمان تحویل پروانه، باید  در زمان مراجعه به اداره کل نما ( به آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی بین بزرگراه مدرس و خیابان قائم‌مقام فراهانی- ساختمان سهند- پلاک267)، اصل تعهد نامه را همراه با یک نامه پوششی با امضای مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت و همچنین یک معرفی نامه جهت دریافت پروانه فعالیت به همراه داشته باشند.
3- نمایندگان شرکت های دیگر استان های کشور پس از اطلاع رسانی زمان تحویل پروانه، باید  در زمان مراجعه به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مربوطه، اصل تعهد نامه را همراه با یک نامه پوششی با امضای مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت و همچنین یک معرفی نامه جهت دریافت پروانه فعالیت به همراه داشته باشند.


اخبار و اطلاعیه‌ها

تمدید زمان اعتبار گواهی‌نامه‌های امنیتی محصولات

چهارشنبه 9 تیر 1400

به دلیل شرایط کرونایی و تسهیل مراجعین به منظور تمدید اعتبار گواهی‌‌نامه‌های منقضی شده یا در حال انقضای محصولات، از تاریخ 1400/2/1 اعتبار این دسته از ‌گواهی‌ها به مدت 6 ماه تمدید می‌شود و معتبر خواهند بود.

مشاهده متن کامل