سازمان فناوری اطلاعات ایران

آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات)

آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات)
حوزه کاری: ● تجهیزات شبکه ● نرم‌افزارهای کاربردی و سیستمی ● تجهیزات صنعتی-سایبری
استاندارد ارزیابی: ISO 15408/ISO 17025
وضعیت پروانه: فعال

آدرس: تهران- انتهای کارگر شمالی- پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تلفن: 02184977825، 021-84977183، 09371793152

گزارش عملکرد

ردیف نام شرکت نام محصول تاریخ ورود تاریخ نصب تاریخ خروج تاریخ پرداخت متوسط زمان ارزیابی وضعیت