سازمان فناوری اطلاعات ایران


استانداردسازمان فناوری اطلاعات ایران بر اساس اقدام اول از راهبرد دوم و وظایف محوله از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی یک تفاهم نامه با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به ترجمه و تدوین استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات و امنیت آن نموده است. در این راستا اقدامات لازم بر روی استانداردهایی که از اهمیت بالاتری برای کاربران این حوزه برخوردار می باشند صورت می گیرد.

مشاهده استاندارد ها، راهنما ها و توصیه نامه ها از طریق بخش اسناد پرتال امکان پذیر می باشد.