سازمان فناوری اطلاعات ایران


ادار کل ارماداره کل ارزیابی امنیتی محصولات

آدرس: تهران - میدان آرژانتین - ابتدای بلوار بیهقی - نبش خیابان شانزدهم - ساختمان شماره 1 (آفاق)- طبقه 8

کدپستی: 1515674311

تلفن: 84802800

  •  تماس برای امور مربوط به ارزیابی امنیتی محصولات با شماره تلفن 88115727-88115728
  •  تماس برای امور مربوط به ارزیابی امنیتی آزمایشگاه های حوزه افتا با شماره تلفن 84802816
  •  تماس برای امور مربوط به پروفایل های حفاظتی محصولات با شماره تلفن 84802858
  • پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه- ساعات اداری 8 تا 16

پست الکترونیکی: eram@ito.gov.ir