سازمان فناوری اطلاعات ایران


اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات (ارم)


اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات

آدرس: تهران- خیابان شهید بهشتی بین بزرگراه مدرس و خیابان قائم‌مقام فراهانی- ساختمان سهند پلاک 267

کدپستی: 1514617125

تلفن دفتر مدیرکل: 88115968

  • امور مربوط به ارزیابی امنیتی محصولات داخلی و پروفایل‌های حفاظتی: شماره تلفن 88115727
  • امور مربوط به تأیید امنیتی محصولات وارداتی: شماره تلفن 88115728-88115722
  • امور مربوط به ارزیابی امنیتی آزمایشگاه های حوزه افتا با شماره تلفن 88115723
  • پاسخگویی در دوران کرونا: شنبه تا چهارشنبه- ساعات اداری 8 تا 14:30 به صورت یک سوم دورکاری

پست الکترونیکی: eram@ito.gov.ir