سازمان فناوری اطلاعات ایران


اداره کل نما •  چشم انداز

نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)، عامل پیشران در توسعه ملی مدیریت امنیت اطلاعات، خلق کننده ارزش، فراهم کننده فرصت‌های عادلانه برای فعالان حوزه مدیریت امنیت اطلاعات، مرجع ترویج دانش مدیریت امنیت اطلاعات و مرجع اعتبار بخشی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در منطقه، جهت نیل به اهداف چشم انداز 1404 خواهد بود.

 • ماموریت

 

با عنایت به وظایف محوله به سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات، این سازمان در قالب تشکیلات و ساختار مصوب به منظور اجرای نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات( نما)، خدمات  ذیل را ارائه می دهد:

 1. صدور گواهی انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 2. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا
 3. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا
 4. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا
 5. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا
 6. پایش و نظارت بر عملکرد و همچنین تعهدات «دارندگان پروانه فعالیت» و «دستگاه های دارنده گواهی­ انطباق» می باشد

 

از جمله دستاورد های ارائه خدمات فوق عبارتند از :

 1. تشویق به پیاده سازی ISMS به منظور حفظ و ارتقای امنیت اطلاعات سازمانی و همچنین انجام وظیفه قانونی از طریق هشدار به آنها بابت تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود در فضای تولید و تبادل اطلاعات
 2. ایجاد و توسعه فرهنگ مدیریت امنیت اطلاعات و تشویق به کمک در اجرای یک عزم ملی و همچنین رونق در کسب و کار و افزایش توان رقابتی در بین رقبا از طریق رتبه بندی شرکت های دارای پروانه فعالیت
 3. ایجاد اطمینان و سهولت در انتخاب پیمانکاران توسط سازمان های دولتی از طریق صدور پروانه .
 4.  حمایت وگسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا) درکشور و برنامه­ ریزی درزمینه به‌کارگیری بهینه ظرفیت­های ملی و ساماندهی شرکت‌های توانمند در ارائه خدمات متنوع افتا
 5. ساماندهی خدمات پس از فروش محصولات و خدمات ضد بد افزارها به دستگاههای اجرایی و ارائه کنندگان خدمات عمومی