سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی افتا ITO-NAMA-TS-0150 | مهندسی تحقیق و توسعه ارتباط پانا

نام شرکت: مهندسی تحقیق و توسعه ارتباط پانا
شناسه ملی شرکت : 10260463175
نام مدیرعامل: پریسا معظمی
نشانی شرکت: اصفهان - خیابان توحید میانی- ساختمان نگار 1 - طبقه 4
تلفن/فکس:
وبسایت: www.panaco.ir
پست الکترونیکی: info@panaco.ir

موضوع فعالیت شرکت:
ارائه خدمات، تحقیق، پژوهش، طراحی، اجرا، مشاوره و پشتیبانی جهت پیاده سازی فن آوری اطلاع رسانی در مجموعه های خصوصی، دولتی و غیر انتفاعی با اخذ مجوزهای لازم، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی و مشاوره حفاظت از شبکه های رایانه ای و اطلاع رسانی و علوم وابسته به آن، ادامه بر اساس ماده 4 اساسنامه
شماره گواهی تاریخ صدور تاریخ انقضا حوزه گرایش رتبه وضعیت
ITO-NAMA-TS-0150 1399/05/27 1401/05/27 خدمات فنی افتا نصب و پشتیبانی محصولات فتا (T-01) جاری