سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی افتا ITO-NAMA-OS-0219 | کیان پرداز ریتون

نام شرکت: کیان پرداز ریتون
شناسه ملی شرکت : 14009608616
نام مدیرعامل: ناصر سقازاده
نشانی شرکت: تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، چهارراه کیهان ، شماره 399 ساختمان 100 واحد 20
تلفن/فکس: 02128424857
وبسایت: https://kianpr.ir/
پست الکترونیکی: info@kianpr.ir

موضوع فعالیت شرکت:
فعالیت در زمینه های شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه های کامپیوتری، طراحی و ایجاد شبکه و مخابراتی
شماره گواهی تاریخ صدور تاریخ انقضا حوزه گرایش رتبه وضعیت
ITO-NAMA-OS-0219 1401/03/10 1403/03/10 خدمات عملیاتی افتا امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها (O-03) جاری