سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی افتا ITO-NAMA-OS-0198 | روبینا پردازش اکسین

نام شرکت: روبینا پردازش اکسین
شناسه ملی شرکت : 10420331936
نام مدیرعامل: مصطفی مولائی
نشانی شرکت: اهواز - انتهای خیابان 9 شرقی
تلفن/فکس:
وبسایت: https://rubico.ir
پست الکترونیکی: info@rubico.ir

موضوع فعالیت شرکت:
فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره گواهی تاریخ صدور تاریخ انقضا حوزه گرایش رتبه وضعیت
ITO-NAMA-OS-0198 1400/04/06 1402/04/06 خدمات عملیاتی افتا امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها (O-03) جاری