سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی افتا ITO-NAMA-OS-0045 | ستاره سبز فارس

نام شرکت: ستاره سبز فارس
شناسه ملی شرکت : 10530201480
نام مدیرعامل: بابک صدیقی
نشانی شرکت: شیراز- خیابان ملاصدرا - هدایت غربی - پلاک278
تلفن/فکس:
وبسایت: www.setarehsabz.com
پست الکترونیکی: info@setarehsabz.com

موضوع فعالیت شرکت:
ارائه خدمات در زمینه کامپیوتر ، شبکه ارتباط داده ها
شماره گواهی تاریخ صدور تاریخ انقضا حوزه گرایش رتبه وضعیت
ITO-NAMA-OS-0045 1399/12/13 1401/12/13 خدمات عملیاتی افتا امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها (O-03) جاری