سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی‌های افتا - سپانو داده پارس

نام شرکت: سپانو داده پارس
شناسه ملی شرکت : 14003385905
نام مدیرعامل: مهدی دادخواه تهرانی
نشانی شرکت: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، گاندی ، خیابان گاندی ، خیابان پنجم ، پلاک 22 ، طبقه هفتم ، واحد 702
تلفن: 02188786108
وبسایت: https://sepanodata.ir
پست الکترونیکی: info@sepanodata.ir

موضوع فعالیت شرکت:
شماره گواهی تاریخ صدور تاریخ انقضا حوزه گرایش رتبه وضعیت
ITO-NAMA-TS-0360 1402/08/01 1404/08/01 خدمات فنی افتا نصب و پشتیبانی محصولات فتا (T-01) جاری