سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی افتا ITO-NAMA-TS-0267 | ارتباطات نت میهن

نام شرکت: ارتباطات نت میهن
شناسه ملی شرکت : 10720288074
نام مدیرعامل: سعید رحمت
نشانی شرکت: رشت سبزه میدان ابتدای استادسرا کوچه مهتاب ساختمان مهتاب طبقه 3 واحد 9
تلفن/فکس: 01333226666
وبسایت: www.mihanwebhost.com
پست الکترونیکی: info@mihanwebhost.com

موضوع فعالیت شرکت:
میزبانی وب
شماره گواهی تاریخ صدور تاریخ انقضا حوزه گرایش رتبه وضعیت
ITO-NAMA-TS-0267 1400/08/22 1402/08/22 خدمات فنی افتا نصب و پشتیبانی محصولات فتا (T-01) جاری